תנאי שימוש

תנאי שימוש – אתר החברה (שכתובתו לעניין זה – swigi.co)

עדכון אחרון: 13.02.2019

ברוך הבא לאתר החברה!

אנחנו ב-swigi.co מאמינים שלקוחות בעידן החדש צריכים ליהנות מחווית קנייה (Online ו-Offline) חדשנית, פשוטה ונעימה – ומאושרים שבחרת לעשות שימוש באתר שלנו שנועד לשרת משתמשים בדיוק כמוך. לפניך תנאים משפטיים החלים על כל מי שעושה שימוש באתר ו/או השירותים שלנו. התנאים הללו נועדו להגן עליך ועלינו מבחינה משפטית, ובזכותם אנו יכולים לספק את השירותים והחוויה המיטביים שאותה אנו מעוניינים לספק למשתמשינו. אנחנו לגמרי מבינים שמסמכים משפטיים לרוב נוטים להיות ארוכים ומעייפים ולכן בחרנו לקצר עבורך חלקים מסוימים של המסמך לשורות תחתונות, תשומת ליבך כי קיצורים אלו (נקראים – In a few words) אינם משפטיים ונכתבו בשפה חופשית, הכתוב בפסקאות עצמן הוא המחייב מבחינה משפטית. במידה ומשהו בתנאי השימוש אינו מובן או ברור מספיק או שיש לך הצעות לייעול ושיפור אופן הגשת תנאי השימוש, נשמח לשמוע ב – customers@swigi.co

הגדרות:

החברה – מיאי מרקטק בע״מ ח.פ 515883064 שמקום מושבה יגאל אלון 94, תל אביב ואופן ההתקשרות עימה הינו – customers@swigi.co.

אתר החברה – האתר שכתובתו www.swigi.co מאפשר למשתמשים להחליף ו/או לרכוש כרטיסי מתנה / שוברים למגוון רחב של עסקים ואתרים. האתר מופעל מהכתובת – www.swigi.co ו/או כל כתובת משנה (sub domain) או כתובת אינטרנטית אחרת – בהתאם לבחירתה הבלעדית של החברה. 

  1. כל פעולה מכל סוג שהוא באתר כפופה לאמור בתנאי השימוש להלן.
  1. כל המבצע פעולה מכל סוג שהוא באתר מעיד על עצמו שקרא בעיון ודקדוק את פרטי תנאי השימוש הללו וכי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג ובאופן בלתי חוזר את כל האמור בתנאי השימוש להלן.
  1. תנאי השימוש להלן מהווים הסכם, לכל דבר ועניין, בין האתר למשתמשים בו ולכן אנו מפצירים בך לוודא כי הינך מסכים עם האמור בתנאי השימוש והנ״ל מקובל על-ידך ומובן לך. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו או סעיף כלשהו מהאמור בתנאי השימוש – נא הימנע משימוש באתר.
  1. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המונח – ״פעולה״ בתנאי השימוש הללו מתייחס לכל פעולה באשר היא, לרבות: גלישה, רכישה, החלפה, המרה, כתיבת תגובה, השארת פניה, רישום, פרסום וכל פעולה אחרת שנעשתה על ידך.
  1. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, למשתמשים מכל המינים.
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת ופועלת, כחלק ממדיניות השקיפות והפתיחות שלה מול המשתמשים, על מנת לעדכן ככל שניתן, את המשתמשים בשינויים הללו. על אף האמור – אין החברה מתחייבת לעדכן בגין כל שינוי שנעשה בתנאי השימוש ולכן, ככל והנושא חשוב לך – אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש לפני כל שימוש ו/או רכישה ו/או החלפה של מוצרים ו/או שירותים באתר ובכלל לפני כל פעולה באתר. ככל ובשלב מסוים, בתקופת היותך משתמש באתר, אינך מסכים עם שינוי כלשהו שנערך בתנאי השימוש, אנו מציעים כי תחדל מהשימוש באתר.

שובר / כרטיס מתנה (גיפט קארד) תקין – שובר או גיפט קארד אשר נמצא ברשימת השוברים / גיפט קארדים הניתנים להחלפה על ידי החברה ואשר יתרתו הכספית תקינה וכפי שהוצגה על ידי המשתמש, ככל והחברה לא תוכל לוודא את נכונות היתרה המוצהרת על ידי הלקוח, מכל סיבה שהיא, החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את העסקה. תוקף שובר / גיפט קארד תקין הינו: לכל הפחות 24 חודשים עד לתום התוקף בשוברים או הגיפט קארדים הרלוונטיים לחנויות פיזיות / מסעדות וכדומה ולכל הפחות 18 חודשים עד לתום התוקף בשוברים או גיפט קארדים הרלוונטיים לאתרי מכירה מקוונת (אתרי e commerce). כמו כן על השובר / גיפט קארד לאפשר מימוש במס׳ עסקאות ובשילוב מבצעים והנחות*, שובר / גיפט קארד אשר מאלץ את המשתמש לממש את כל יתרתו בעסקה בודדת ו/או לא תקף בשילוב מבצעים והנחות לא יחשב כשובר / גיפט קארד תקין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לביצוע כל המרה מכל סיבה שהיא. 

*שובר / גיפט קארד שאינו מאפשר מימוש בשילוב הנחות מועדון ו/או הנחות כ.אשראי ייחשב ככזה שכן מאפשר שילוב כפל מבצעים והנחות. הכוונה היא לשוברים / גיפט קארדים שאינם מאפשרים כפל מבצעים והנחות באופן גורף. 

In a few words: חשוב לנו מאוד שתקרא ותבין את תנאי השימוש, אנחנו מתאמצים לא לשנות אותם באופן תדיר ובמידה וכן, משתדלים לעדכן – אבל חשוב לנו שתבדוק אותם מעת לעת, אם הנושא חשוב לך. שובר / גיפט קארד תקין הוא כזה שיש לו 18-24 חודשים לפחות עד תום התוקף והוא מאפשר מימוש רב פעמי ומאפשר שילוב עם מבצעים והנחות. 

גלישה באתר:

מעצם הגלישה באתר הינך מאשר בזאת כי הנך בוגר (גיל 18 ומעלה). מטבע הדברים, יכולתנו לוודא כי המשתמש הינו מעל גיל שמונה עשרה (18) היא מוגבלת ולכן, מסתמכת על הצהרת המשתמש עצמו, אותה אנו רשאים לדרוש בכל שלב. ככל ויובא לתשומת ליבנו כי משתמש שטרם מלאו לו שמונה עשרה (18) עושה שימוש באתר, נפעל על מנת לחסום אותו משימוש באתר. כל משתמש יכול לפנות אלינו לכתובת customers@swigi.co אם הוא סבור כי ישנו משתמש רשום, שהינו מתחת לגיל שמונה עשרה (18).

מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמש או קבוצת משתמשים את השימוש באתר, בין אם אושר לשימוש בעבר ובין אם לא, מכל סיבה שהיא וללא צורך במתן הנמקה ו/או הודעה מראש.

ככל שההרשמה לאתר מתבצעת מטעם ארגון כלשהו (תאגיד וכו'), החברה לא תהא אחראית לבצע בדיקה מי מורשה מטעם הארגון לבצע את הרכישה. על הארגון לוודא כי המורשים מטעמו הם אלו שמבצעים את הרכישה ומתנהלים מול החברה.

In a few words: האתר נועד למשתמשים בגירים בלבד (18 ומעלה), אם אינך כזה או יודע על מישהו שהוא שימוש ואינו כזה, נא עדכן אותנו. אם אתה עסק – נא וודא שמי שמתקשר מולנו הוא גורם מוסמך מטעם עסק, אין לנו יכולת לוודא זאת עבורך.

תוכן האתר:

הרשמה באתר תדרוש הזנה של פרטים אישיים, לרבות – כתובת דוא״ל, שם ומספר טלפון. אנחנו דוגלים בשמירה על פרטיות משתמשינו, ולכן פרטי המשתמשים ישמרו בצורה מאובטחת ולא יעשה בהם כל שימוש ו/או העברה לצדדים שלישיים, למעט עדכונים הקשורים לאתר. בכל מקרה ומבלי לגרוע מהאמור – החברה פועלת ככל שניתן על מנת לוודא כי חווית הגלישה תהיה מיטבית מחד, ובטוחה ומאובטחת ככל שניתן (בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר המקובלים בשוק ה-e-Commerce, בתחום אבטחת המידע) מאידך.

אם הינך מעוניין למחוק את הפרטים שלך, שהוזנו במסגרת האתר, תוכל לפנות אלינו לcustomers@swigi.co ונוכל לעשות זאת עבורך. מחיקת הפרטים תבוצע תוך פרק זמן סביר, מרגע מתן ההוראה ועד למחיקת החשבון. יובהר כי החברה לא אחראית ולא תהיה אחראית לכל מידע ו/או נתונים שאבדו במסגרת מחיקת הפרטים.  

In a few words: אנחנו דואגים שהפרטיות של משתמשינו תישמר בצורה הטובה ביותר ולא מתכוונים להציק בכל נושא שאינו קשור ל-swigi.co.

שימושים אסורים:

פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש באתר. אי-עמידה בהוראות המצוינות להלן עשויה לחשוף את המשתמש לחבות אזרחית ו/או פלילית. אינך רשאי לבצע אף אחד מהשימושים האסורים המפורטים להלן (ואינך רשאי להתיר לכל צד ג׳), אלא אם הדבר הותר במפורש במקום אחר במסמך זה. להלן השימושים האסורים:

(א) להשתמש באתר ו/או בתכניו ו/או במידע על מוצריו / שירותיו לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה;

(ב) להשתמש באתר ו/או בתכניו ו/או במידע על מוצריו / שירותיו למטרות מסחריות או לכל מטרה אחרת שאינה שימוש פרטי, ללא הסכמה מפורשת של החברה ו/או נציגיה המורשים בכתב ומראש;

(ג) להסיר או להפריד מהתכנים ו/או מהאתר כל הגבלה ו/או סימן המציינים זכויות קנייניות של החברה או בתי העסק המופיעים באתר, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון © או TM או ® או Watermarks);

(ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני ובין אם באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בשיטה או בתהליכים, ידניים או אוטומטיים, אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע אודות משתמשים ו/או אודות מוצרים ובכלל;

(ה) לפגוע או לשבש את פעולת האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור;

(ו) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, בפעילות שלך, באתרים שלך, בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות החברה;

(ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר;

(ח) לעקוף אמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר;

(ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתכנים או באתר או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה להלן), בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים ו/או על פי כל דין החל, המתיר פעולות אלו במפורש;

(י) לעשות כל שימוש בתכנים בכל אתר אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה, ללא הסכמה של החברה בכתב ומראש;

(יא) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהאתר ללא הרשאה מפורשת של החברה בכתב ומראש;

(יב) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר;

(יג) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים;

(יד) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאתר או לתכנים, כל וירוס, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב;

(טו) להשתמש באתר ו/או בתכנים לכל מטרה לא חוקית, בלתי מוסרית, בלתי מורשית או שאינה הולמת את מטרת השימוש באתר;

In a few words: השימוש באתר נועד עבורך ובמטרה שתוכל להחליף / למכור / להמיר / לרכוש שוברים ו/או כרטיסי מתנה, אנא הקפד לעשות אך ורק את השימוש הנ״ל באתר ולא שימושים זדוניים אחרים.

פניות ויצירת קשר, בכל נושא:

אנו (החברה) מעודדים את המשתמשים שלנו לפנות אלינו בכל שאלה, סוגיה או בעיה באשר היא – לרשותך הדרכים ליצירת הקשר עימנו:

במייל – customers@swigi.co או בעמוד הפייסבוק שלנו.

זכויות קניין רוחני:

האתר לרבות המוצרים והשירותים המוצגים בהם, התכנים בהם, הנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, כל אחד לחוד וכולם ביחד – "הקניין הרוחני") הם בבעלות החברה ו/או בבעלות נותני רישיון ל-החברה ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה למשתמש במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי החברה ו/או בידי נותני רישיון ל-החברה.

בכפוף לתנאים, החברה מעניקה למשתמש זכות אישית הדירה, בלתי ייחודית, בלתי עבירה ואשר לא ניתן להעניק בה רישיונות משנה להשתמש באתר, בתכנים, במוצרים ובשירותים הקשורים באתר באופן שאינו מסחרי. למען הסר ספק, התנאים אינם מקנים למשתמש זכות בקניין הרוחני של החברה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת וניתנת לביטול. אף הוראה בתנאים אלו לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של החברה על פי כל דין.

היה והמשתמש יספק לחברה משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי האתר (להלן – "פידבק"), החברה תקבל רישיון בלעדי ותמידי, ללא צורך בתשלום תמלוגים, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל המוצרים ו/או השירותים הנוכחיים או העתידיים שלה, וכן תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישור המשתמש, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי שתדרש להעניק למשתמש כל תמורה. הפידבק ייחשב כמידע שאינו סודי. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי לחייב את החברה לעמוד בחובות נוספים בקשר למוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ומשלבים את הפידבק.

In a few words: הבעלות על האתר היא של החברה ושלה בלבד. אנחנו מעודדים את המשתמשים שלנו לספק לנו פידבקים ולסייע לנו להשתפר. אם סיפקת פידבק שכזה, חשוב לנו להשתמש בו וליישם את התובנות העולות ממנו באתר. חשוב שתבין כי בעצם מסירת הפידבק, אתה מאשר לנו לעשות בו שימוש ולא דורש / תדרוש כל תמורה או תבוא בטענה על כך בעתיד.

ביצוע פעולות והמרת שוברים / גיפט קארדים באתר:

יובהר כי כל עסקת המרה שבוצעה על ידי משתמש מול החברה, הינה עסקה סופית ואין אפשרות לבטלה, משמע – מהרגע שהמשתמש בחר למסור לחברה שובר ו/או גיפט קארד בתמורה לכסף ו/או לגיפט קארד / שובר אחר, אין באפשרות החברה לבטל את ההחלפה או להחזיר למשתמש את השובר / גיפט קארד שאותו מסר. כל מסירה של שובר ו/או גיפט קארד על ידי משתמש הינה מסירה סופית ומוחלטת ובביצועה המשתמש מצהיר כי הוא הבעלים החוקי של הגיפט קארד / שובר וכי כל פעולה / ביטול / זיכוי / מימוש שיעשה בגיפט קארד / שובר החל ממועד זה ושאינו על ידי החברה או מי מטעמה הינו באחריותו הבלעדית. למען הסר ספק יובהר כי עצם ביצוע ההמרה מהווה הצהרה חד משמעית ובלתי חוזרת מצד המשתמש כי הוא לא יעשה שימוש בגיפט קארד / שובר ולא יעביר לאחרים ובמידת הצורך ידאג כי אחרים שנחשפו לכרטיסים (מקורבים, בני משפחה וכיוצ״ב) יפעלו כמוהו. בכל מקרה של מימוש / זיכוי / ביטול או כל פעולה אחרת בגיפט קארד / שובר לאחר מועד מסירתו לחברה ולא על ידי החברה או מי מטעמה יהווה עבירה של שימוש שלא כדין ברכוש והמשתמש ישא במלוא האחריות מול החברה ויחוייב לשפות אותה בגין כל נזק ישיר או עקיף שנגרם כתוצאה מכך. 

In a few wordsחשוב לנו להבהיר כי גיפט קארדים שמשתמשים מחליפים / ממירים בפלטפורמה שלנו, לעיתים נמכרים למשתמשים אחרים ולכן אסור למשתמש שמכר אותם לבצע בהם כל שימוש מכאן ואילך (אנו ממליצים לגזור את הגיפט קארד / שובר או למחוק את ההודעות/מיילים שקשורים לגיפט קארד / שובר דיגיטלי – על מנת למנוע בלבולים). כל שימוש שכזה יפגע בפלטפורמה ו/או במשתמשים אחרים בפלטפורמה ומהווה עבירה פלילית. 

זמינות האתר:

זמינות ופונקציונאליות האתר והשירותים הניתנים במסגרתו תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלנים של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, שירותי רישום לאתרים ועוד). אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהאתר ושירותים אלו יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתר ו/או השירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם.

המשתמש מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לאי-היכולת של האתר לפעול או להיות נגיש, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התוכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל; סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד') או עקב תקלה או טעות של החברה או מי מטעמה.

היה ותידרש תחזוקה לאתר באופן אשר ישפיע על זמינותו, עשויה החברה (אך לא חייבת) ליידע את המשתמשים על כך מבעוד מועד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע באתר תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר ללא הודעה מוקדמת ובכל עת.

המשתמש מסכים כי החברה ו/או נציגיה לא יהיו אחראים כלפיו או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי, השעיה או הפסקת פעולת האתר.

החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת אחרים.

החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש, למכשיר הטלפון הנייד או לכל רכוש אחר של המשתמש ו/או של צד ג' כלשהו, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר. כמו-כן, החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או ללא הפסקות, ללא תקלות ו/או ללא טעויות.

החברה אינה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר ו/או במקרה של "באגים". כמו-כן, החברה אינה אחראית לנזק כלשהו שעלול להיגרם למשתמש או לצד ג' כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכות ו/או מאגרי המידע של החברה.

החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכדומה.

In a few words: אנחנו פועלים רבות על מנת שהאתר יהיה זמין, נקי מוירוסים, נקי מבאגים וכיוצ״ב, אך ככל ותהיה בעיית זמינות, וירוס שלא בשליטתנו, באגים וכיוצ״ב – אנחנו לא אחראים על נזקים שיגרמו כתוצאה מכך, וממליצים לא להגיע למצב שבו אתה חושף את עצמך לסיכון כלשהו כתוצאה מאחד מהדברים הללו.

הסרת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, האתר ניתן למשתמשים "כמות שהוא" (AS IS). בנוסף להחרגות האחריות הקבועות בתנאי שימוש אלה, על החברה ו/או נציגי החברה, אין כל אחריות או חבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית.

תיקון שגיאות

אף כי בתהליך פרסום התכנים באתר נעשה מאמץ גדול להקפיד על מהימנות העובדות והנתונים, מטבע הדברים, יתכנו גם טעויות בפרסום, אם אתה סבור שפרסום כלשהו באתר שגוי, נא תודיע לנו לכתובת customers@swigi.co.

שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים מעת לעת ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. נודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, על-ידי החלפת הקישור ל"תנאי השימוש" בעמוד הבית של האתר בקישור ששמו "תנאי השימוש" ו/או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסרת בעת השימוש באתר.

כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון, והמשך השימוש שלך באתר לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה ונצטרך לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מיידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

In a few words: אנחנו מקפידים לשמור את תנאי השימוש עדכניים ככל שניתן ולכן מעדכנים אותם מעת לעת. נשתדל מאוד לעדכן על כל שינוי מהותי שיעשה / אם יעשה בתנאי השימוש, אך בכל מקרה – אם הנושא חשוב לך, אנחנו מזמינים אותך להתעדכן בתנאי השימוש בעמוד זה, מעת לעת.

הפסקת פעילות האתר וסיום התנאים

החברה רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע את גישת המשתמש לאתר ו/או לחסום, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין.

בנוסף, החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת וכן להגביל את הגישה לאתר, כולו או חלקו, בין היתר, לצורך עבודות תחזוקה וייעול השירותים הניתנים בו. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות האתר.

הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף "כללי" ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות.

In a few words: אם בשלב מסוים האתר יחדל מפעילות, כל האמור בהסכם זה ויש לו אופי מתמשך – ימשיך להיות תקף.

כללי

תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה.

כל תביעה בקשר לאתר או לשימוש בו יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל, ויתפרש על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא יחולו עליהם אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי.

כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באתר תובא לדיון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך.

תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים.

כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה.

הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מהאתר או הנוגעת לו, תעמוד לך במשך שנה אחת (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן.

היה ויקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה.

אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלה ללא הסכמתנו מראש ובכתב, ואם המחתה בניגוד לאמור, המחאה כאמור תהיה בטלה ומבוטלת. הננו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך.

כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי החברה.

הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלה תהיה בכתב (בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל), בשפה העברית או האנגלית.

אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.

לנו בלבד תהא הזכות לקזז מכל סכום ו/או זכות ו/או טובת הנאה ככל שיגיעו לך מאיתנו (לרבות מאת מי מטעמנו), וכל סכום ו/או זכות ו/או טובת הנאה שיגיעו לנו ו/או למי מטעמנו ממך.